Sammen om sikkerhet - Aanestad Service satser på HMS

Helse Miljø og Sikkerhet (HMS)

Aanestad Service er en liten bedrift med mindre enn 10 ansatte. I tillegg til å være foretrukket leverandør av det vi er gode på er det vårt klare mål at det skal være suverent å jobbe hos oss. Alle ansatte skal ha det bra og glede seg til å gå på jobb. Det er viktig for oss som jobber her og viktig for firmaet. Også de som våre ansatte bryr seg om betyr masse for oss og det viktigste vi som bedrift kan gjøre er å sørge for at de kommer hjem hver dag - like friske, hele og uskadde som de var da de gikk på jobb.

Aanestad Service satser knallhardt på HMS. Det skal ikke være noen som skader seg i vår bedrift. Vi vet at det først og fremst er kulturen våre ansatte bærer med seg som legger føringer for det de gjør og hvordan de arbeider. Vi ønsker at våre ansatte skal være ambassadører for en gjennomført knallgod sikkerhetskultur og at de aldri gjør noe som går på bekostning av sikkerheten. Å ta en snarvei er bannlyst!

For å få til dette har vi til tross for at vi er et lite firma har vi derfor ansatt en HMS-rådgiver som går i bresjen og holder oss oppdatert på det som er av HMS i bransjen. Vi arrangerer heldagssamlinger for alle ansatte og ledelsen i firma går foran som gode eksempler - alt for å holde på målet om 0 skader. Vi sørger for å utstyre våre ansatte med det beste verneutstyret tilgjengelig og snakker HMS hver dag, like naturlig som vi diskuterer oss fram til de beste tekniske løsningene for våre kunder.

Ja - vi har system og prosedyrer som alle andre, men ikke mer enn vi må. Det viktigste er det som skjer oppe i hodene på oss i Aanestad Service og våre partnere. Vi skal representere det beste av HMS og håper at nettopp vi får sjansen til å vise deg som kunde dette. "SAMMEN OM SIKKERHET"
last%20ned%20(1)