Service, vedlikehold og salg av transportører, transportbånd og transmisjoner

siktedukfabrikken

Siktedukfabrikken produserer 3 hovedprodukter. Dette er stålduk, gummiduk, og punchingplater, samt salg av reservedeler til pukkverksindustrien.

Sikteduk fra SDF AS er produsert i fjærstål

Vi har egen produksjon noe som gir oss mulighet til å tilfredsstille våre kunders krav ihht kvalitet. Vi har til en hver tid ca 10.000 kvm sikteduk på lager, som dekker de fleste behov. Vi har også mulighet til å spesialprodusere duker ihht spesifikke kundebehov.

Standard sikteduk blir lagret ukappet på ruller eller i flak ved grov tråd. Disse må kappes til riktig mål og eventuelt påmonteres fals før de sendes våre kunder. Vi leverer også ren sikteduk uten påmontert fals.

Sikteduk blir produsert av fjærstål hvor trådene blir kreppet før veving for å sikre at maskene holder riktig mål.


Siktedukfabrikken kan levere modulsystem til sikteverk

Dette systemet er at det effektiviserer bytte av duk ved punktslitasje.

Modulene leveres som formstøpt eller stanset/koniske hull. Støpte koniske hull benyttes til grove fraksjoner for å forhindre plugging.

Stansede moduler kan leveres med en runde-, avlange- (spalte) og kvadratiske hull med forskjøvet hullmønster.
Systemet kan leveres med gummikvalitet 40 > 60 Shore hardhet.
For fine applikasjoner  (< 11mm) anbefaler vi moduler i hardhet 40 Shore.
Standardkvalitet 60 Shore benyttes til applikasjoner >11mm og til grove typer.
Ved lavere gummihardhet økes egenbevegelse i duken noe som bidrar til mindre plugging.
S-moduler passer til Sandvik installasjoner.
T-modul passer til Metso installasjoner.
Standard mål for S- og T-modul er 600mm x 300mm.

SDF AS leverer sine produkter over hele landet, samt noe eksport til Sverige, Finland og Danmark..