Vibrerende avvannings-utstyr

Om en ønsker å redusere fukt / vann innholdet i et fast materiale som til eksempel steinstøv, er vibrasjon en effektiv måte å gjøre dette på.

Ved å bruke en av-vanningssikt med vibrasjon, kan det våte materialet vibrere massen i oppoverbakke med negativ vinkel.  Dette forbedrer tørkeprosessen og reduserer mengde fukt i produktet. Designet gjør det mulig å installere forskjellige typer duker: Duk i rustfritt stål, gummiduker og / eller duker av spesialmaterialer.