linstopputl%C3%B8ser%20vanlig
Kraftig hus som tåler mye juling


Linestopputløser (noen ganger kalt sikkerhetswire) er nødstoppinnretninger bestående typisk av snorer av flettet plastbelagt wire, montert horisontalt i farlige områder. Når disse trekkes i vil bryteren utløses og genererer en nødstopp.

Alle våre linestoppuløsere er IP67 (NEMA 6) godkjent og kan leveres med et robust rustfritt stålhus. De kan brukes med linespenn opp til 200 m, avhengig av modell. Valgfri nødstoppknapp er en mulighet på slutten av installasjonen

n%C3%B8dstoppsopp
Fungerer under all slags vær og vind

Nødstoppbrytere bidrar til sikkerheten til mennesker og maskiner ved å akutt stoppe maskiner når de trykkes inn.

Elektriske maskiner skal ha disse slike brytere for å møte HMS-krav på arbeidsplassen dokumentert i internasjonalt og nasjonalt regelverk. Nødstoppknapper har en låsemekanisme som må tilbakestilles gjennom et rykk eller ved å vri selve nødstoppknappen

lineutl%C3%B8ser%20eksplosjon
For lange transportbånd hvor en monterer utløseren i midten av båndet

Vi fører også spesialutløsere for bruk i eksplosjonsfarlige atmosfærer. Det er fire serier tilgjengelig. Alle er IP67 (NEMA 6) godkjente og kan leveres med robust rustfritt stålhus. Linespennet  varierer fra 80 m til 200 m, avhengig av modell. Også her er det mulig med nødstoppknapp på slutten av installasjonen

Informasjon om OMRON (leverandør)

Mere informasjon finner du her (engelsk) :
http://www.sti.com/emergency-stop-devices.htm 
Omron: Established in 1933 and currently headed by President Yoshihito Yamada, Omron now has more than 37,000 employees in 36 countries working to provide products and services to customers in a variety of fields, including industrial automation, electronic components industries and healthcare.
 
omron-logo